خرید میلگرد شکوهیان

 

خرید میلگرد شکوهیان

پیش از خرید میلگرد حتمی است بدانید که میلگردها به دو مدل معمولی و آجدار قسمت بندی می گردند و دسته معمولی فاقد آج بوده در صورتی‌که خرید میلگرد سه گونه دیگر دارنده برآمدگی می‌باشند و مصارف متنوعی دارا هستند.

خرید میلگرد

قیمت میلگرد معمولی با اسم A1 در صنعت شناخته شده و در جور میلگردهای قابل انعطاف قرار می‌گیرد . سه دسته دیگر این فرآورده با اسم های A2 , A3 و A4 معرفی شده که دارنده تنش سرازیر و گسیختگی بیشتری نسبت به میلگردهای بی آلایش بوده و در موردها زیادی موضوع استعمال قرار می‌گیرند.

 

 • پیش از خرید اضطراری است در آغاز نیاز خویش را شناخته و متناسب با دسته کاربرد جنس متبوع را گزینش فرمائید.
 • همینطور برای سهولت هرچه بخش اعظم اندازه تناژ متبوع خویش را از پیش تعیین فرمایید . بعد از گزینش مال , جهت حصول اطمینان با کارشناسان فروش تیم مشورت کردن فرمایید.
 • بعداز تعیین , ارزش میلگرد متبوع را از مرکز ها خرید دارای اعتبار استعلام نمائید . قابل ذکر است باید پیش از پرداخت مبلغ متبوع از متخصص فروش فاکتور اخذ فرمایید و بعداز ارسال تاییدیه , متخصص ذی‌ربط مبادرت به خرید پیشنهاد میکند.
 • اعتنا فرمائید که پیش از تحویل متاع از پرداخت بدون نقص مبلغ پرهیز نمائید . بعداز اخذ متاع از صدق وزن آن اطمینان یافته و جنس را تماما محاسبه کنید و در رخ دارا بودن عیوب یا این که زنگ زدگی از تحویل آن دوری کنید.

 

کمپانی فولاد خراسان

دیدنی است بدانید که کمپانی فولاد خراسان در شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده‌است . این مجموعه قطب سوم فولاد و همین طور محصول ها فولادی در راز تا رمز مرزو بوم به اکانت می‌آید و مشتریان و متقاضی ها منحصر به خویش را در بازارهای داخلی و فرنگی دارااست .

همانطور که پیش خیس نیز اشاره هایی داشتیم این موسسه همگی فراورده های فولادی خودش را با دقت به استاندارد های جهانی و میان امللی پباده سازی و ایجاد نموده است که‌این فراورده ها به سه مدل ; میلگرد آجدار پیچ در پیچ , میلگرد بی آلایش و میلگرد آجدار جناغی تقسیم می شود .

 

کارگاه میلگرد خراسان

در این جهت می بضاعت و توان اعلام کرد که سوله میلگرد خراسان مساحتی بالغ بر 1400 هکتار در مشت داراست که کار های خویش را طبق نورد سبک فولادی ساختمانی استارت نموده است .

این سوله امروزه 5 هزار نفر نیروی بی واسطه در چنگ دارااست . نکته دیگر اینکه که‌این سوله در نیشابور واقع شده‌است . شما دوستان عزیز قوی خواهید بود به خواسته اخذ میلگرد این سوله به بها بیشتر در تارنما این مجموعه مبادرت به تثبیت توصیه نمائید .

 

بها میلگرد آجدار نیشابور در بازار

قیمت میلگرد نیشابور

درباره ی با بها میلگرد آجدار نیشابور بایستی این طور اذعان کرد که نسبت به دیگر مارک های میلگرد فعال در بازار مضاعف مطلوب خیس هست . در واقع این دلیل اساسی موجب شده‌است تا مشتریان بخش اعظمی برای خرید میلگرد از این سوله ترغیب شوند . ارزش میلگرد این سوله اگر‌چه به سایز و قطر آن بستگی دارد اما نوسانات مو جود در بازار ارز هم در آن بدون اثر نخواهد بود و در واقعیت به نسبت سال اخیر با ارتقاء بها مواجه بوده است .

اگر‌چه میلگرد این مجموعه نسبت به دیگر آهن آلات شکوهیان با ارتقا ارزش به مراتب زیر تری مواجه بوده است .

 

مارک میلگرد نیشابور

میلگرد این سوله نام و ترسیم متعددی بین رقبا داراست . این کارگاه دو گونه میلگرد به نام های میلگرد نیشابور آج دار و میلگرد نیشابور بی آلایش ایجاد و به بازار عرضه می نماید . میلگرد این سوله ازجمله فراورده های تولیدی مجتمع فولاد نیشابور به اکانت میاید که از سال 1369 به کار درین حوزه پرداخته است .

این مجتمع توانست با سود گیری از فناوری های پیدایش و امروزی در این مورد اندازه ساخت فراورده و تولید ها ساختمانی را تا 550 هزار بدن در سال برساند که خویش شایان توجه است .

سوله میلگرد نیشابور ( خراسان )

این سوله همان گونه که پیش خیس نیز تیتر شد , سومی قطب فولادی مرز و بوم در مسئله تولید ها صنعتی و ساختمانی به شمار میرود . این کارگاه همینطور توانست تاییدیه های استاندارد سازی جهانی را دریافت کند و فراورده هایی مثل میلگرد آجدار را زیر مدرک لیسانس A3 و در سایز های گوناگون به بازار های داخلی و فرنگی عرضه نماید.

منبع: https://price.ahanalaat.com/neyshabour-rebar/

What is Temp Mail?


In this article, we want to tell you what is Temp Mail and how you can get one easily under 5 minutes. There are many dispose temporary mail available that you can get some fresh email address and use it in the internet.

Imagine that you decided to download a new fresh special movie, and you are asked to enter your Email address. And for some reason you do not want to indicate your work address. Or just imagine that you register on some website for 5 minutes, or you need idle mail for a questionnaire in the store to receive a discount card – so that you can log in once and forget forever. At this point, it makes sense to have Temp Mail for 5 minutes.

That is, all those companies that sent me ads without demand – could you just give them addresses that work for several minutes?

Yes. For this reason, a Temp Mail was invented – so that you can receive a letter, for example, within a day, and no longer use such addresses.

 

How to get Temp Mail?

The hard way is to register a new box. The easiest way to do this today, for example, on Protectmyemail.net, there are many optional fields. But it will take at least 5 minutes. Or, as an option, use special Temp Mail services. yes, there are special sites where you can immediately get a box. No registration at all. And without a password.

And this situation with unsolicited advertising is so serious that there are special services of Temp Mail?

Yes, and this is becoming more and more relevant every day. Because when you give someone a mail, they will start sending you not only useful, but also promotional letters. And they can fall asleep. You must have come across this, and you know how to get these letters. For example, if you buy a template on templatemonster.com (as we did once), you will receive 13 emails from them with advertising and various questions and suggestions within 20 days. And may God grant them health that they stop doing this after unsubscribing, many do not allow this.

 

Why We Need To Have Temp Mail?

Because there are marketing companies that once received a mail address, no longer let a person out of their hands and continue to send and send letters. At the dawn of the Internet, this was decided by blocking individual domains or IP addresses, but now mailing is done through special services with whole “clips” of addresses, each of which sends hundreds of letters and changes. In general, disposable mail is a great way to protect your main mailbox from unnecessary garbage. Both on the Internet and when filling out paper forms in stores. Therefore, it is good practice to use temporary or one-time mail every time you can do this. Moreover, it is very simple and convenient – even sometimes faster than checking your own mail.

 

Which Website Provides Temp Mail?

There are not so few of them, for example protectmyemail.net, temp-mail.org, mailforspam.com, 10minutemail.com, dropmail.me, crazymailing.com, guerrillamail.com and so on.

 

How it works?

Let’s look at an example of sites like Protectmyemail.net . When you go to this address, you immediately fall into your new mailbox, the address of which is in the header. This language is randomly created by this service. It can be copied and used right away. If you visit this site in a day, you will immediately be taken to the mail check page in this box. No need to remember anything, enter a password, etc.

In new version of protectmyemail.net you can pick a custom username at first which is a really nice feature.

temp mail

 

If you want, you can click on the “New” button and make a mailbox convenient for you – and immediately get into the mailbox with that name. That is, a password is not needed, you just need to come up with a name for the mail. All these boxes are periodically cleared, but if you choose popular names – like, for example, Vasya @, then you can meet other people’s letters. And yours, sent to Temp Mail, can also be met by a couple of hours, if you have not come up with something original in the name.

 

What’s next With Temp Mail?

Next, just go to where you are asked for mail, and indicate the invented address. Then check the box, see the letter and either forward it to your main mail, or just close the window. All. If someone sends ads, then even robots will not read it.

 

What is the difference between all these Temp Mail services?

The usual service of Temp Mail does not allow sending messages (or it only allows forwarding received somewhere). Some do not support pictures (protectmyemail.net support photos also ) . Some immediately give you a box with a complex name. Etc. Some services like mailforspam.com make it possible to check any mail. That is, you first indicate it somewhere, and then go look at the letter – you do not need to start anything in advance.

Where can I specify such a temp mail?

When registering in the forums; on dubious sites; with one-time orders in online stores; when filling out questionnaires on a discount card, where you definitely need mail – and generally wherever you simply do not want to indicate your main mailbox.

Can they not let me into the site with Temp Mail?

Yes, some site owners know that they are being tricked into doing so, and they are not allowed to register from well-known temporary addresses. Therefore, it is worth trying either the less popular one-time mail sites, or just go the long way and register a new box on one of the free services.

 

What is the benefit of those who have sites with Temp Mail? Do they read these posts?

Generally not. Website owners either show you ads near emails ( protectmyemail.net is fast and it does not show any ad ) , or study spam, that is, they look at what messages no one needs to delete them on normal mails. The logic is very simple – if no one has come to Temp Mail for a long time, and letters come, it means that with high probability they are an annoying advertisement. And if the same letters come to several temporary addresses at once, which no one uses, it means that you can safely not let them go to normal mailboxes on permanent mail services. It turns out a kind of trap for advertising.

 

What other tricks with temp mail do you need to know?

You should also know that your own mail can be supplemented by whatever words. All that needs to be done is to add anything through the plus. For example, letters to vasya@mail.ru and vasya+masha@mail.ru, and even vasya+megasuperdarkhacker13@mail.ru will be sent to vasya@mail.ru. And the plus itself, and everything after him before the “dog” – all this is ignored by the rules of mail processing. Try to send to your address with some word through a plus letter – you will see

 

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Disposable_email_address

medium

What Is Temp Mail?

In this article, we want to tell you what is Temp Mail and how you can get one easily under 5 minutes. There are many dispose temporary mail available that you can get some fresh email address and use it in the internet.

Imagine that you decided to download a new fresh special movie, and you are asked to enter your Email address. And for some reason you do not want to indicate your work address. Or just imagine that you register on some website for 5 minutes, or you need idle mail for a questionnaire in the store to receive a discount card – so that you can log in once and forget forever. At this point, it makes sense to have Temp Mail for 5 minutes.

That is, all those companies that sent me ads without demand – could you just give them addresses that work for several minutes?

Yes. For this reason, a Temp Mail was invented – so that you can receive a letter, for example, within a day, and no longer use such addresses.

 

Why We Need To Use Temp Mail?

Because there are marketing companies that once received a mail address, no longer let a person out of their hands and continue to send and send letters. At the dawn of the Internet, this was decided by blocking individual domains or IP addresses, but now mailing is done through special services with whole “clips” of addresses, each of which sends hundreds of letters and changes. In general, disposable mail is a great way to protect your main mailbox from unnecessary garbage. Both on the Internet and when filling out paper forms in stores. Therefore, it is good practice to use temporary or one-time mail every time you can do this. Moreover, it is very simple and convenient – even sometimes faster than checking your own mail.

 

Which Website Provides Temp Mail?

There are not so few of them, for example, Protectmyemail.net, temp-mail.org, mailforspam.com, 10minutemail.com and so on.

We review two of them right here :

 

1.Protectmyemail.net

temp mail

Protectmyemail.net is one of the new websites that provides temp mail . this website has the fastest Mail Server between all temp mail websites which makes you to receive emails so fast ; another good feature in this website is that there is no advertisement , this website is fascinating on loading and also it keeps email for one day for you.

There’s a new feature that let’s you chose a username for your fakemail on this site ! .

 

2.temp-mail.org

Most famous website between all temp mail sites. You can you this site to get a simple temporary email address but it shows you so many annoying advertisements. this website won’t let you to choose a username like protectmyemail.net .

temp-mail.org

 

sources : wikipedia

Emergency Plumber London

Emergency Plumber London: Almost every person and home will be exposed to emergency plumbing problems once.

Knowing how to manage this issue gives you the ability to take control of your home and get repair services faster. Residential plumbing services and paying attention to the essentials in plumbing are your best protectors against home damage and can handle any situation. Do not be distracted and do not get into trouble and seek the right help immediately. In this article, we will be exploring the essentials of Emergencyplumb in Plumbing and giving you some useful information and we hope that you will find it useful and useful. Contact us for Emergency Plumber London.

Emergency Plumber London
Emergency Plumber London

Some services Emergency Plumber London

 • Plumbing checklist
 • Water Softener Buying Guide
 • The causes of bad shower odors and ways to eliminate them
 • Reasons for pipe clogging and repair
 • Prevent freezing of water pipe
 • Remove lead from household water
 • How to install toilets
 • blocked drains london

What to do during emergency plumbing problems? Cheap plumber near me

Plumbing is a great hobby for people who want to do their homework, but if you have a big problem and water is damaging your home, the best way to get in touch is to contact a specialist so you can save money

If you come home and see a few inches of water standing on the floor, leaking from the ceiling and soaking up a wall that was already dry, it is important to take appropriate action.

Emergency plumbing problems can be frightening, but keeping your home cool can help to minimize damage to your home. The following steps will help you manage emergencies, but remember to always contact the pipeline during the process. The safest thing to do for your home is to have an emergency plumbing team that operates 4 hours a day, 7 days a week with only one phone. We also recommend that you have your plumber’s number in your phone number list so you can easily access it when needed.

Emergency Plumber London Suggested Solutions

Here are tips for emergency plumbing problems to help you deal with the following:

Disconnect the water

Whenever an emergency occurs, close your nearest water source as soon as possible. For the toilets, this can be easy because you only need to lock the valve in the basement or inside the latch. For larger emergency or flooding problems, you should close the main water supply valve. Most valves must rotate clockwise to cut them.

Check the water heater

In serious emergencies Cheap plumber near me, you should avoid damaging the appliance to turn off the water heater. After you close the main valve, turn off the water heater to prevent the temperature rise inside as this increases the risk of overheating and overheating. If you have a gas water heater, always cut off the gas first.

Avoid small water leaks.

If you find a small leak that is easy to repair, prevent it as best you can. You can also wrap old fabrics or towels around the pipes or place them under buckets to drain water to prevent further damage. Keep an eye on these leaks and let him know as soon as the pipeline arrives. This is a great way to make sure your problem is solved safely.

Open the valves and wells.

Even after you cut off the main valve, the blocked drains london. You can drain the water out of the open valves and prevent damage to the surrounding area. Also open the valve attached to the hose in the garden and shake it to make sure there is no water left in it. If you experience a small congestion or a reversal of water in the process, try opening the well gently with methods such as using a pump. In an emergency, do not dispose of any chemical detergent into the pipes, as they can cause more damage before the pipeline arrives.

Source:

emergencyplumb.co.uk

کتاب کار حرف آخر

حرف آخر در کنار آموزش های جذاب خود با بهترین راهکار و روش های نوین آموزشی ،کتاب های کاری نیز برای دانش آموزان طراحی و منتشر کرده است.

ما در این قسمت به کتاب کار حرف آخر خواهیم پرداخت و شما را با تمامی جزئیات این کتاب کار های دروس کنکوری آشنا خواهیم ساخت این کتاب ها شامل کتاب کار فیزیک حرف آخر ، کتاب کار حرف آخر ، زبان فارسی ، ادبیات ، عربی ، دینی و زندگی ، زبان انگلیسی ، شیمی و … می باشد.

کتاب کارهای حرف آخر شامل سوالات داخل پکیج های آموزشی یا همان دی وی دی ها و همچنین اسلاید های آنها می باشد که توسط اساتید موسسه حرف آخر تدریس و تنظیم شده و در نهایت به چاپ رسیده است.

اهمیت کتاب کار حرف آخر

با استفاده از کتاب کار های موسسه حرف آخر شما می توانید خود را برای کنکور به صورت کامل آماده کنید و از درصد بالای تست‌زنی برخوردار شوید، زیرا کتاب کار دروس مختلف کنکوری که توسط این موسسه ارائه شده شامل جا خالی و همچنین تدریس قدرتمندانه و بی‌نظیر اساتید درجه یک و همچنین اسلاید های آنها می باشد و شما می توانید به راحتی با استفاده از سوالاتی که داخل دی وی دی های آموزشی وجود دارد را در کتاب کار دروس مشاهده کنید و با این کار به جواب درست دست پیدا کنید.

همچنین با داشتن کتاب کار موسسه حرف آخر نکته برداری های بسیار کمی را خواهید داشت و این امر می‌تواند در وقت گرانبهای شما در راستای آماده سازی برای کنکور صرفه جویی خوبی را داشته باشد.

چرا کتاب کار ؟

یکی از خدمات برتر حرف آخر ارائه بهترین راهکار های برای کارایی و موفقیت در آزمون سراسری و کسب رتبه های ممتاز است به همین دلیل حرف آخر در کنار پکیج ها و دی وی دی های خود از کتاب های کار که توسط اساتید حرف آخر تدوین گردیده است، بهره برده است  تا دانش آموزان بتوانند در نکته برداریها از حجم کمتری برخوردار باشند.

ویژگی های کتاب کار حرف آخر

کتاب کار حرف آخر ویژگی های مفیدی دارد که می توان به کم شدن حجم نکته برداری اشاره کرد که میتواند تاثیر بسیار خوبی برای موفقیت در آزمون سراسری در پی داشته باشد ، زیرا دانش آموزان حوصله نکته برداری از نکات با حجم بالا را ندارند و بیشتر دوست دارند گوش دهند تا نکته برداری داشته باشند و این خود مزیت مناسب برای مرور کردن سریع مطالب، به ویژه در درس هایی مانند دروس عمومی و زیست شناسی می باشد و کاهش صرفه جویی در زمان را در پی خواهد داشت.

با استفاده از این کتاب های کار حرف آخر دانش آموزان می توانند خود را برای یک کنکور آسان آماده کنند و از درصد بالای تست‌زنی این درس شیرین برخوردار شود.

 

این کتاب ها داری جاخالی و … می باشند تا شما را به پاسخ برساند. مانند درس فیزیک، و به نوعی یک حالت مرور با یک تکنیک کار ساز می باشد.

لیست کتاب های کار حرف آخر

کتاب کار ادبیات حرف آخر

کتاب کار شیمی حرف آخر

کتاب کار دینی و زندگی حرف آخر

کتاب کار عربی حرف آخر

کتاب کار فیزیک حرف آخر

کتاب کار زیست دوم حرف آخر

کتاب کار زیست سوم

کتاب کار زیست پیش حرف آخر

کتاب کار زیست گیاهی حرف آخر

کتاب کار الگوی زیست دوم و الگوی زیست سوم

کتاب کار زبان حرف آخر  ، کتاب کار جامع زبان و کتاب کار قسمت آخر زبان

سخن پایانی

موسسه حرف آخر تمام تلاش خود را در ضمینه رفاه حال دانش آموزان انجام می دهد و با وجود مجموعه های کارآمد آموزشی خود در قالب دی وی دی ها ، کتاب های کار و سایر محصولات جانبی مناسب با هر درس را توسط اساتید خود، تهیه و تدارک دیده است.

 

 

 

website

این مقاله به طور کلی در مورد وب سایت ها است. برای دامنه اینترنت. وب سایت ، به لیست دامنه های سطح بالای اینترنت مراجعه کنید .
با WebCite اشتباه گرفته نشود.
https://iranpaper.ir

https://ebookrally.ir

https://bestreview.ir

https://www.tarjomano.com

http://anamed.ir

https://seotechnics.ir

https://khabarchin.org

https://acrotic.info
https://acrotic.ir

usap.gov وب سایت
وب سایت (همچنین به عنوان نوشته شده است وب سایت ) مجموعه ای از صفحات وب و مطالب مرتبط است که توسط یک رایج را شناسایی نام دامنه و در حداقل یکی منتشر شده وب سرور . نمونه های قابل توجه wikipedia.org ، google.com و amazon.com هستند .

کلیه وب سایتهای قابل دسترسی در سطح عمومی ، شبکه جهانی وب را تشکیل می دهند . همچنین وب سایت های خصوصی وجود دارند که فقط در یک شبکه خصوصی قابل دسترسی هستند ، مانند وب سایت داخلی یک شرکت برای کارمندان خود.

وب سایت ها به طور معمول به یک موضوع یا هدف خاص ، از جمله اخبار ، آموزش ، تجارت ، سرگرمی یا شبکه های اجتماعی اختصاص داده می شوند . پیوند بین صفحات وب ناوبری سایت را راهنمایی می کند ، که اغلب با یک صفحه اصلی شروع می شود .

کاربران می توانند وب سایت در طیف وسیعی از دستگاه ها از جمله دسترسی به دسکتاپ ، لپ تاپ ، تبلت ، و گوشی های هوشمند . نرم افزار نرم افزار استفاده شده در این دستگاه ها است که به نام مرورگر وب .

فهرست
1 تاریخچه
2 بررسی اجمالی
3 وب سایت استاتیک
وب سایت 4 پویا
5 محتوای چندرسانه ای و تعاملی
6 نوع
7 همچنین ببینید
8 مرجع
9 پیوند خارجی
تاریخ
مقاله اصلی: تاریخچه شبکه جهانی وب

nasa.gov صفحه اصلی در سال 2015
شبکه جهانی وب (WWW) در سال 1990 توسط فیزیکدان انگلیسی بریتانیا CERN تیم برنرز لی ساخته شد . [1] در 30 آوریل 1993 ، سرن اعلام کرد که شبکه جهانی وب برای استفاده رایگان برای هر کس آزاد خواهد بود. [2] قبل از معرفی از انتقال ابرمتن پروتکل (HTTP)، پروتکل های دیگر مانند پروتکل انتقال فایل و و پروتکل گوفر برای بازیابی فایل های فردی از یک سرور استفاده شد. این پروتکل ها یک ساختار دایرکتوری ساده را ارائه می دهند که کاربر حرکت می کند و در آنجا فایل ها را برای بارگیری انتخاب می کند. اسناد اغلب به صورت فایلهای متنی ساده و بدون قالب بندی ارائه می شدند ، یا در آنها رمزگذاری می شدندقالب های پردازشگر کلمه

بررسی اجمالی
وب سایت ها می توانند در اسناد مختلف استفاده شوند: یک وب سایت شخصی ، یک وب سایت شرکتی برای یک شرکت ، یک وب سایت دولتی ، یک وب سایت سازمانی و غیره. وب سایت ها می توانند کار یک فرد ، یک تجارت یا سازمان دیگر باشند و به طور معمول به یک موضوع یا هدف خاص. هر وب سایت می تواند حاوی پیوند به هر وب سایت دیگری باشد ، بنابراین می توان تمایز بین سایت های جداگانه ، آنطور که توسط کاربر درک می شود ، تار شود.

برخی از وب سایت ها برای دسترسی به محتوا نیاز به ثبت نام کاربر یا اشتراک دارند. نمونه هایی از وب سایت های اشتراک شامل بسیاری از سایت ها کسب و کار، وب سایت های خبری، مجله علمی وب سایت ها، وب سایت های بازی، وب سایت به اشتراک گذاری فایل، تابلوهای پیام ، مبتنی بر وب ایمیل ، شبکه های اجتماعی وب سایت ها، وب سایت های ارائه زمان واقعی بازار سهام داده ها، و همچنین سایت های ارائه خدمات مختلف دیگر

در حالی که “وب سایت” املای اصلی بود (گاهی اوقات با “وب سایت” با حروف بزرگ ، از آنجا که “وب” در هنگام مراجعه به شبکه جهانی وب اسمی مناسب است ) ، این نوع بندرت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و “وب سایت” به یک املای استاندارد تبدیل شده است. . همه راهنماهای سبک عمده، مانند شیکاگو شیوهنامه [3] و AP شیوه نامه ، [4] این تغییر منعکس کرده اند.

وب سایت استاتیک
مقاله اصلی: صفحه وب استاتیک
یک وب سایت استاتیک وب سایتی است که دارای صفحات وب در فرمت است که به یک مرورگر وب مشتری ارسال شده روی سرور ذخیره می شود. در درجه اول به زبان نشانه گذاری هایپرتکست (HTML) کدگذاری شده است . ورق های سبک آبشار(CSS) برای کنترل ظاهر فراتر از HTML پایه استفاده می شود. تصاویر معمولاً برای جلوه دادن ظاهر مورد نظر و به عنوان بخشی از محتوای اصلی استفاده می شوند. صدا یا فیلم نیز ممکن است در صورت پخش خودکار یا عموماً غیر تعاملی ، محتوای “استاتیک” در نظر گرفته شود. این نوع وب سایت معمولاً همان اطلاعات را برای همه بازدید کنندگان نشان می دهد. وب سایت استاتیک مشابه با توزیع یک بروشور چاپی به مشتریان یا مشتریان ، به طور کلی یک اطلاعات استاندارد و استاندارد را برای مدت زمان طولانی ارائه می دهد. اگرچه ممکن است صاحب وب سایت مرتباً بروزرسانی کند ، این یک فرایند دستی برای ویرایش متن ، عکس ها و سایر مطالب است و ممکن است به مهارت ها و نرم افزارهای اساسی طراحی وب سایت نیاز داشته باشد. فرم های ساده یا نمونه بازاریابی وب سایت ها ، مانند وب سایت کلاسیک ، وب سایت پنج صفحه ای یا یکوب سایت بروشور اغلب وب سایت های استاتیک هستند ، زیرا اطلاعات از پیش تعریف شده و ایستا را به کاربر ارائه می دهند. این ممکن است شامل اطلاعات مربوط به یک شرکت و محصولات و خدمات آن از طریق منوها ، عکس ها ، انیمیشن ها ، صدا / فیلم و فهرست های ناوبری باشد.

وب سایتهای ثابت ممکن است از سمت سرور (SSI) به عنوان یک راحتی در ویرایش استفاده کنند ، مانند اشتراک نوار منو مشترک در بسیاری از صفحات. از آنجایی که رفتار سایت با خواننده هنوز ثابت است ، این یک سایت پویا محسوب نمی شود.
https://abdoosnews.ir

https://zehnenoandinsh.ir

https://abestanews.ir

https://abtinnews.ir

https://akhbarebartaaar.ir

https://akhbaremaaaa.ir

https://akhbareshomaaa.ir

https://akhshijnews.ir

https://atrinnews.ir

https://atroticnews.ir

https://atshnews.ir

https://bashariatemrooz.ir

https://dastesalamatt.ir

https://dostemansalam.ir

https://elementorsite.ir

https://emrooztafahom.ir

https://ensanedirooooooz.ir

https://etelaresankhabar.ir

https://examplenews.ir

https://fardaalefba.ir

https://gisooyekhabar.ir

https://halohekayatha.ir

https://hashtadonoh.ir

https://hekayatfardayeemaaa.ir

https://honarmandkhabar.ir

https://istgaheshomareyek.ir

https://ketabkhoooon.ir

https://kimyagaaaar.ir

https://markazeakhbar.ir

https://masternewss.ir

https://mohamadrezasite.ir

https://morvarideasia.ir

https://mramins.ir

https://naserinews.ir

https://nasermr.ir

https://newsamins.ir

https://newsatropat.ir

https://newscenterals.ir

https://newsmineral.ir

https://newsouls.ir

https://newspishgamannn.ir

https://newssalam.ir

https://newsshans.ir

https://newsworlds.ir

https://parinews.ir

https://patris-music.ir

https://poshtibannews.ir

https://powernewss.ir

https://recordejadid.ir

https://salamnewws.ir

https://rellmusic.com

وب سایت پویا

استفاده از زبان برنامه نویسی سمت سرور در سال 2016.
مقالات اصلی: صفحه وب پویا و برنامه وب
یک وب سایت پویا سایتی است که خود را بطور مکرر و بصورت خودکار تغییر می دهد یا سفارشی می کند. صفحات دینامیکی سمت سرور توسط کد رایانه ای که HTML را تولید می کند “در پرواز” ایجاد می شوند (CSS مسئول ظاهر و بنابراین ، فایلهای استاتیک هستند). طیف گسترده ای از سیستم های نرم افزاری مانند CGI ، Java Servlets و Java Server Pages (JSP) ، صفحات سرور فعال و ColdFusion (CFML) وجود دارد که برای تولید سیستم های وب پویا و سایت های پویا در دسترس هستند . چارچوب های مختلف برنامه های وب و سیستم های قالب وب برای زبان های برنامه نویسی با کاربردهای عمومی مانند Perl ،PHP ، Python و Ruby برای ایجاد سریعتر و آسان تر ساختن وب سایت های پیچیده پویا.

یک سایت می تواند وضعیت فعلی گفت و گو بین کاربران را نمایش دهد ، وضعیت تغییر را رصد کند یا اطلاعاتی را به طریقی شخصی سازی شده با نیازهای کاربر شخصی ارائه دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که از صفحه اول یک سایت خبری خواسته می شود ، ممکن است کدی که در وب سرور اجرا می شود قطعات HTML ذخیره شده را با اخبار منتشر شده از یک پایگاه داده یا وب سایت دیگری از طریق RSS ترکیب کند تا صفحه ای تولید کند که شامل آخرین اطلاعات باشد. سایت های پویا با استفاده از فرم های HTML ، ذخیره و خواندن کوکی های مرورگر می توانند تعامل داشته باشند، یا با ایجاد یک سری از صفحات که نشان دهنده سابقه قبلی کلیک است. مثال دیگر از محتوای پویا هنگامی است که یک وب سایت خرده فروشی با بانک اطلاعاتی از محصولات رسانه ای به کاربر اجازه می دهد درخواست جستجو را وارد کند ، به عنوان مثال برای کلمه کلیدی Beatles . در پاسخ ، محتوای صفحه وب به طور خودجوش روش قبلی را تغییر خواهد داد و سپس لیستی از محصولات Beatles مانند CD ، DVD و کتاب را نمایش می دهد. دینامیک HTML با استفاده از کد جاوا اسکریپت به مرورگر وب دستور می دهد که چگونه محتوای متقابل صفحه را تغییر دهد. یك روش برای شبیه سازی نوع خاصی از وب سایت پویا و در عین حال جلوگیری از از بین رفتن كارایی موتور موتور پویا بر اساس هر كاربر یا هر ارتباط ، این است كه بطور دوره ای بازگرداندن سری به طور خودکار سری بزرگی از صفحات استاتیک.

محتوای چندرسانه ای و تعاملی
وب سایتهای اولیه فقط متن داشتند و خیلی زود تصاویر. سپس از افزونه های مرورگر وب برای افزودن صوتی ، تصویری و تعامل استفاده شد (مانند برنامه کاربردی اینترنتی غنی که از پیچیدگی یک برنامه دسک تاپ مانند پردازشگر کلمه آینه دارد ). نمونه هایی از این افزونه ها عبارتند از: Microsoft Silverlight ، Adobe Flash ، Adobe Shockwave و اپلت هایی که در جاوا نوشته شده اند . HTML 5 شامل مقررات صوتی و تصویری بدون پلاگین است. جاوا اسکریپتهمچنین در اکثر مرورگرهای وب مدرن ساخته شده است و به سازندگان وب سایت اجازه می دهد تا کدی را به مرورگر وب ارسال کنند که به آن دستور می دهد چگونه محتوای صفحه را به صورت تعاملی تغییر داده و در صورت لزوم با سرور وب ارتباط برقرار کند. نمایش داخلی مرورگر از محتوا به عنوان Document Object Model (DOM) شناخته می شود و این تکنیک با نام Dynamic HTML شناخته می شود .

WebGL (کتابخانه وب گرافیک) یک API مدرن جاوا اسکریپت برای ارائه گرافیک 3D تعاملی و بدون استفاده از افزونه ها است. این اجازه می دهد تا محتوای تعاملی مانند انیمیشن های سه بعدی ، تجسم سازی و توضیح دهندگان ویدیویی را به کاربران بصورت شهودی ترین ارائه دهد. [5]

روند دوره 2010 در وب سایتهای موسوم به “طراحی پاسخگو” بهترین تجربه مشاهده را به عنوان ارائه یک طرح مبتنی بر دستگاه برای کاربران فراهم کرده است. این وب سایت ها طرح خود را مطابق با دستگاه یا پلتفرم موبایل تغییر می دهند و به این ترتیب تجربه کاربر غنی می دهند. [6]

انواع
وب سایت ها را می توان به دو دسته گسترده تقسیم کرد – استاتیک و تعاملی. سایت های تعاملی بخشی از جامعه وب 2.0 سایت ها هستند و امکان تعامل بین صاحب سایت و بازدید کنندگان سایت یا کاربران را فراهم می کنند. سایت های استاتیک اطلاعات را ضبط و یا ضبط می کنند ، اما اجازه نمی دهند ارتباط مستقیمی با مخاطب یا کاربران فراهم شود. برخی از وب سایتها اطلاعاتی هستند یا توسط علاقه مندان یا برای استفاده شخصی یا سرگرمی تولید می شوند. بسیاری از وب سایت ها با استفاده از یک یا چند مدل کسب و کار از جمله:

ارسال مطالب جالب و فروش تبلیغات متنی یا از طریق فروش مستقیم یا از طریق یک شبکه تبلیغاتی.
تجارت الکترونیکی : محصولات یا خدمات مستقیماً از طریق وب سایت خریداری می شوند
تبلیغات محصولات یا خدمات موجود در یک تجارت آجر و ملات
Freemium : محتوای اصلی به صورت رایگان در دسترس است اما محتوای پریمیوم نیاز به پرداخت دارد (به عنوان مثال ، وب سایت وردپرس ، این یک بستر منبع باز برای ساختن یک وبلاگ یا وب سایت است.)
انواع وب سایت های متنوعی وجود دارد که هر کدام در نوع خاصی از مطالب یا کاربردها تخصص دارند و ممکن است به هر روش دیگری به صورت دلخواه طبقه بندی شوند. چند طبقه بندی چنین ممکن است شامل موارد زیر باشد:
https://20khababr.ir

https://afkharebartar.ir

https://akhabarebartar.ir

https://andnews.ir

https://avatefepak.ir

https://baranmajale.ir

https://behtaringam.ir

https://daltek.ir

https://elmitarin.ir

https://fardayeashena.ir

https://forbos.ir

https://foxirani.ir

https://gisoon.ir

https://hodhodirani.ir

https://iranisard.ir

https://kahkashani.ir

https://lasttimes.ir

https://lilaki.ir

https://livejame.ir

https://magirani.ir

https://majaleiranian.ir

https://mervina.ir

https://mineralnews.ir

https://modirezard.ir

https://momon.ir

https://moniseh.ir

https://nationaliran.ir

https://netcrafti.ir

https://news-single.ir

https://newsexpress.ir

https://newslife.ir

https://newsspot.ir

https://newsteen.ir

https://nikmag.ir

https://officemag.ir

https://okaziyon.ir

https://one-news.ir

https://pandamag.ir

https://parsroids.ir

https://patris-fun.ir

https://senatornews.ir

https://seratmag.ir

https://sibala.ir

https://sohanian.ir

https://sosokan.ir

https://tazekhabari.ir

https://technoirani.ir

https://timesirani.ir

https://yamorani.ir

https://yandexkhabari.ir

برخی از وب سایتها ممکن است در یک یا چند دسته از این دسته ها قرار بگیرند. به عنوان مثال ، یک وب سایت تجاری ممکن است محصولات تجارت را تبلیغ کند ، اما ممکن است میزبان اسناد آموزنده مانند برگه های سفید نیز باشد. همچنین زیر مجموعه های بیشماری به دسته های ذکر شده در بالا نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، یک سایت پورنو نوع خاصی از سایت تجارت الکترونیکی یا سایت تجاری است (یعنی سعی دارد برای دسترسی به سایت خود عضویت را بفروشد) یا از قابلیت های شبکه های اجتماعی برخوردار باشد. یک طرفدار ممکن است یک ارادت از طرف مالک به یک مشهور خاص باشد. وب سایت ها محدودیت های معماری دارند (به عنوان مثال ، قدرت محاسباتی اختصاص داده شده به وب سایت). وب سایتهای بسیار بزرگ ، مانند Facebook ، Yahoo! Microsoft و Google بسیاری از سرورها وموازنه بار تجهیزات از قبیل سیسکو خدمات محتوا کلید برای توزیع بارهای بازدید کننده بیش از چندین کامپیوتر در مکان های مختلف. از اوایل سال 2011 ، فیس بوک از 9 مرکز داده با تقریبا 63000 سرور استفاده کرد.

در فوریه 2009 ، Netcraft ، یک شرکت نظارت بر اینترنت که از سال 1995 رشد وب را ردیابی کرده است ، گزارش داد که در سال 2009 215،675،903 وب سایت با نام دامنه و محتوا در آنها وجود داشته است ، در مقایسه با فقط 19،732 وب سایت در آگوست 1995. [8]پس از دستیابی به 1 میلیارد وب سایت در سپتامبر 2014 ، یک نقطه عطف تأیید شده توسط NetCraft در بررسی وب سرور اکتبر 2014 و اینترنت Live Stats اولین کسی بود که اعلام کرد – آنگونه که توسط این مخترع از مخترع خود World Wide Web Wide ، تیم برنرز- تأیید شد. لی sub تعداد وب سایت های جهان متعاقبا کاهش یافته است و به سطحی زیر 1 میلیارد بازگشت. این به دلیل نوسانات ماهانه در شمارش وب سایتهای غیرفعال است. تعداد وب سایت ها تا مارس 2016 به بیش از 1 میلیارد نفر رسیدند و از آن زمان تاکنون ادامه دارد. [9]

کربن فعال پودری و گرانولی چه مصرفی دارد ؟

کربن فعال پودری و گرانولی چه مصرفی دارد ؟

کربن فعال یا ذغال اکتیو (activated carbon) از متداول ترین ماده ها می باشد که در صنعت تصفیه آب مصرف می شود . انواع کربن فعال و زغال اکتیو ، اکثراً به دو صورت پودری و گرانول تولید می شود و در جداسازی رنگ ، بو ، مزه و کلر آب در کارخانه های صنایع غذایی و شیمیایی و نیز برای تصفیه آکواریوم ، استخر ، تصفیه آب خانگی و صنعتی و پاکسازی پوست و دندان مصرف می شود .


کربن فعال چیست ؟

کربن فعال شده که زغال فعال شده هم نامگذاری می شود نوعی کربن است که جهت داشتن تخلخل های کوچک و کم حجمی که مساحت سطح آن را جهت جذب سطحی یا واکنش های شیمیایی افزایش می دهند ساخته شده است . کلمه فعال شده گاهی با کلمه فعال جایگزین می شود . کربن فعال یک ماده ی حاوی کربن ، جاذب و با تخلخل بالا است که فرم پیچیده ای دارد و عموماً از اتم های کربن ساخته شده است . شبکه ی حفره ها در کربن فعال کانال هایی می باشند که داخل اسکلتی محکم از لایه های نامنظم اتم های کربن ساخته شده اند ، با پیوند های شیمیایی به هم دیگر وصل شده اند ، به صورت ناموازی روی سطح هم قرار گرفته اند و برآمدگی ها ، شکاف ها و ترک ها با تخلخل بالا بین لایه های کربن ساخته اند .

برای مشاهدۀ روش ساخت کربن فعال خانگی این مطلب را ببینید شبکه ی حفره ی درونی در شبکه ای کربن فعال با مکانیزمی مشابه جذب سطحی امکان حذف ناخالصی ها از مواد گازی و مایع را مهیا می کند . وجود این شبکه ی حفره به منظور عملکرد کربن فعال ضروری است .


اقسام متفاوت کربن فعال

کربن فعال عموماً در سه حالت موجود می باشد : پودر ، گرانولی و اکسترود شده و هر کدام از این شکل ها در اندازه های گوناگونی وجود دارند . مطابق مصرف و نیاز ، سایز مشخصی از کربن فعال مصرف می شود .


کربن فعال گرانولی

کربن فعال گرانولی از ذره هایی با حالت نامنظم ساخته شده است که پس از آسیاب شدن و الک شدن شکل گرفته اند . این محصولات در بازه ی اندازه 0.2 میلی متر تا 5 میلی متر موجود هستند . مزیت آن ها سختی و دوام بیشتر به نسبت کربن فعال پودری می باشد . حمل آن ها هم تمیز و بدون دردسر است و می توانند حجم زیادی از گاز ها و یا مواد مایع را با کیفیتی ثابت تصفیه کنند و بارها فعال سازی شده و مورد استفاده قرار بگیرند . کربن های فعال گرانولی هم برای مواد گازی و هم برای مواد مایع و در سیستم های ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می گیرند .
در کاربرد های فاز مایع ، کربن فعال گرانولی در ستون ها و برج هایی که ماده مایع از میان آن ها عبور می کند فشرده می شود . کربن فعال گرانولی جهت تصفیه یا تولید یک ماده به صورت پی در پی در حجم بالا استفاده می گردد . درمصارف فاز گازی ، مزیت کربن فعال گرانولی داشتن جریان کافی با افت فشار قابل قبول در بستر کربن است .
علاوه بر این ، کربن فعال گرانولی تقریباً همیشه می تواند بازیابی شده و مجدداً استفاده گردد . بازه ی زمانی میان فعال سازی دوباره مختلف می باشد گرچه به طور متوسط زمانی نزدیک 18 ماه می باشد . حدود 5 تا 15 درصد ماده در طی فعال سازی دوباره از بین می رود .


کربن فعال پودری

کربن فعال پودری معمولاً اندازه ی ذره ای بین 5 تا 150 آنگستروم دارد . با این وجود ، گرید های بزرگ تر یا ریز تر همچنین وجود دارند . برتری کربن فعال پودری هزینه ی پایین تولید و انعطاف پذیری در کاربرد می باشد . دوز کربن فعال پودری می تواند با تغییر شرایط فرآیند به راحتی افزایش یا کاهش پیدا کند . کربن های فعال پودری عموماً به منظور جذب فاز مایع مصرف می شوند . این ماده به مایعی که باید تصفیه شود افزوده شده ، با آن ترکیب می گردد و بعد از جذب با فرآیند های ته نشینی و فیلراسیون حذف می شود . کربن فعال پودری عموما در فرآیند دسته ای مورد استفاده قرار می گیرد چون میزان آن می تواند به راحتی تغییر کرده و پودر به آسانی قابل حذف شدن است . کیک مرطوب پودر به دلیل مشکلات مربوط به بازیافت کربن قابلیت بازیابی ندارد ، ولی سوزانده می شود و یا در مراکز دفع زباله قرار می گیرد .


کربن اکسترود

کربن های اکسترود شده قرص های استوانه ای شکلی می باشند که اندازه ای از نزدیک 1 میلی متر تا 5 میلی متر دارند . فرآیند اکستروژن به همراه ماده ی خامی که استفاده می شود محصولی مقاوم و مناسب جهت مصارف های سنگین فراهم می کنند . شکل قرص اکسترود شده موجب افت فشار سیستم کمی می شود که در مصارف های فاز گاز اهمیت بالایی دارد . مصارف های کربن فعال اکسترود شده شامل بازیابی حلال ، تصفیه گاز و کنترل گازهای خروجی از خودرو هاست . فعالیت در حجم زیاد ، افت فشار کم و مقاومت بالای کربن فعال اکسترود شده به آن این توانایی را می دهد تا در تمام عمر وسیله ی نقلیه مورد مصرف باشد .

 

کاربرد کربن اکتیو در صنایع غذایی

از کربن اکتیو به عنوان رنگ زدا در انواع آبمیوه و عصاره ی آن ها استفاده می شود . علاوه بر این ، باعث حذف ترکیبات آلی محلول از فیلترهای بستر ثابت شده و نیز بو و مزه ی قند هایی مثل فوکتوز و لاکتوز را نیز کنترل می نماید .


استفاده کربن اکتیو در تصفیه آب

در زمینه تصفیه آب و پساب با توجه به مدل استفاده ، از دو شکل کربن اکتیو استفاده می شود :
• پودری: به شکل سوسپانسیون
• گرانول: بستر ثابت ، پرکولاسیون
کربن اکتیو در تصفیه ی پساب بیولوژیکی ، جهت حذف باکتری و مواد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد . همین طور در گام سوم تصفیه پساب ، از این ماده برای بهبود کیفیت پساب و حذف مواد مقاوم در فرآیند تصفیه و روش های آن ، بهره برداری می گردد .


فیلتر کربن اکتیو یا زغال فعال

در انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به تصفیه آب یکی از روش های مناسب و کارآمد در حذف طعم ، بو و کلر موجود در آب ، استفاده از کربن اکتیو است . مهم ترین خصوصیت کربن اکتیو ، دارا بودن سطح جذب داخلی بالا ، تخلخل ، قابلیت جذب اقسام گاز و نیز مایعات شیمیایی می باشد . کربن فعال دارای اشکال و منافذی با اندازه های متنوع می باشند که همین عامل ، سبب افزایش سطح کاربرد آن شده است . عامل مهم و بسیار تاثیرگذار در طراحی این دستگاه ، در نظر گرفتن زمان تماس آب با گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا دیگر آلوده کننده ها می باشد . شکل و مدل فیلتر کربنی ، مشابه فیلتر شنی می باشد ؛ نوع کربن ، دما و PH آب از جمله عوامل موثر بر بازدهی کربن اکتیو هستند

 


منبع :

http://tajhizyar.com/

 

آشنایی با انواع تجهیزات آزمایشگاهی

آشنایی با انواع تجهیزات آزمایشگاهی

 

به هر آنچه در آزمایشگاه برای تست و آزمایشات به کار گرفته می شود تجهیزات آزمایشگاهی (Lab Equipment) گفته می شود که شامل دستگاه های آزمایشگاهی و مواد و اقلام مصرفی و ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی و نیز سکوبندی و ملزومات آزمایشگاه می باشد

 

انواع تجهیزات آزمایشگاهی

لیست برخی از پرکاربرد ترین انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی به شرح زیر می باشند :

 

 

سانتریفیوژ

انواع سانتریفیوژ آزمایشگاهی ایرانی و خارجی برای جدا کردن دانسیته های متفاوت یک محلول استفاده می شود (با استفاده از نیروی گریز از مرکز) . امروزه یکی از پرمصرف ترین تجهیزات آزمایشگاه ها سانتریفیوژ است که از آن برای جدا کردن سرم، تهیه ته نشین محلول ، تهیه فیلتر فاقد پروتئین و… استفاده می شود.

 

ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی ( Balance ) دستگاه آزمایشگاهی است که وزن جسم یا ماده مورد نظر را اندازه گیری می کند . کلمه Balance از لغت لاتین «BilanX» به معنای داشتن دو کفه گرفته شده است . امروزه ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی دارای یک کفه و کاملا الکترونیکی بوده و غالبا دارای مسیری خروجی برای اتصال به رایانه می باشد. در آزمایشگاه های مجهزتر ترازو ها به کامپیوتر متصل هستند

 

هود آزمایشگاهی

برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا از یکی از تجهیزات آزمایشگاهی به نام هود آزمایشگاهی یا Biological Safety Cabinet استفاده می شود. گزارشات و بررسی ها حاکی از آن است که فعالیت هایی مثل میکروب شناسی (یا کشت میکروب)، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد و شکل گیری آئروسل یا ذرات معلق در هوا مانده شده که موجب مبتلا شدن پرسنل ها به بیماری می شود. کار هودهای ایمنی زیستی جداسازی این ذرات از هوا است.

هات پلیت

انواع هیتر و هات پلیت آزمایشگاهی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد می باشند که معمولا برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و مواد آزمایشگاهی استفاده می شود ؛ امروزه هات پلیت ها در ترکیب با همزن مغناطیسی تولید می شوند که به هات پلیت با همزن مغناطیسی یا هات پلیت مگنت معروفند و می توانند عمل همزدن و حرارت دهی به محلول ها و مواد آزمایشگاهی را بصورت همزمان انجام دهند

 

همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی یا همان مگنت استیرر یکی از پرکاربرد ترین دستگاه های آزمایشگاهی است بطوریکه در غالب آزمایشگاه های کمی و کیفی و تحقیقاتی جزء تجهیزات اصلی رومیزی در آزمایشگاه به شمار می رود و معمولا دارای عمر کارکرد طولانی و از جنس چینی ، آکریلی یا آلومینیومی هستند.

 

چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی اضطراری جهت پيشگيری و كاهش عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده شيميایی در محيط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

چراغ بونزن

چراغ بونزن یکی از لوازم متداول آزمایشگاهی می باشد که یک شعله ی باز گازی ایجاد می کند و از آن برای گرم کردن، استریل و یا احتراق استفاده می شود. چراغ بونزن به افتخار “روبرت بونزن” نام گذاری شده است.گاز استفاده شده در چراغ بونزن می تواند گاز طبیعی که اساساً متان است، باشد و یا یک گاز پترولئوم گداخته شده مانند پروپان، بوتان و یا مخلوطی از هر دو آنها باشد.

 

 

سینک آزمایشگاهی

سینک آزمایشگاهی به اشکال مختلفی وجود دارد از جمله رزین اپوکسی ، فولاد ضد زنگ و پلی اولفین و سینک های drop-in و سینک های تو کار ( undemount ) آزمایشگاهی . سینک آزمایشگاهی که بیشتر از همه به کار گرفته می شود از نوع رزین اپوکسی و drop-in است که به پیشخوان متصل شده و به وجود یک زیر ساختار به عنوان یک پشتیبان نیاز نمی باشد . سینک های آزمایشگاهی به شکل واحد های تک یا دو قسمتی نیز وجود دارند که جنس آن ها از فولاد ضد زنگ و اپوکسی می باشد .

 

دیتا لاگر

دیتالاگر ( که با نام ثبت کننده ی داده هم شناخته می شود ) یک دستگاه الکترونیکی است که دیتا را در طول زمان یا در ارتباط با مکان به وسیله ی یک دستگاه یا سنسور تعبیه شده یا از طریق ابزار ها و سنسور های خارجی ثبت می کند. اکثر آنها، نه تمامی شان، بر اساس یک پردازنده ی دیجیتالی ( یا کامپیوتر ) ساخته می شوند.

 

دستگاه کروماتوگرافی

برای جداسازی ترکیبات آلی و غیر آلی از روشی استفاده می شود که به آن کروماتوگرافی گفته می شود. بوسیله کروماتوگرافی امکان آنالیز و مطالعه بر روی این ترکیبات امکان پذیر می شود. دانشمندان با آنالیز ترکیبات متوجه می شوند که ترکیبات از چه چیز یا چیزهایی ساخته شده اند.  میتوان گفت که کروماتوگرافی یک روش فیزیکی عالی برای بررسی مخلوط ها و حلال هاست.

 

ژرمیناتور

به منظور جوانه زدن دانه ها از دستگاه آزمایشگاهی به اسم ژرمیناتور یا اتاقک رشد استفاده می شود . معمولا این ژرمیناتور ها فراهم کننده ی محیطی می باشند که در آن مواردی نظیر نور ، رطوبت و دما در حالت کنترل شده قرار دارند تا بدین وسیله شرایط بهینه برای جوانه زنی دانه ها به دست آورده شود .

 

پارتیکل کانتر

ابزاری که برای کشف و شمارش ذرات استفاده می شود را ذره شمار یا پارتیکل کانتر می گویند. نحوه شمارش ذرات یا بر اساس تابش نور، یا تیرگی نور و یا ایجاد تصویر به صورت مستقیم است.

 

شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی یکی از دستگاه های آزمایشگاهی پر کاربرد در تمامی آزمایشگاه های تشخیص ، اندازه گیری ، کنترل کمی و کیفی و تحقیقاتی می باشد و این به دلیل اهمیت بسیار زیاد هم زدن و ترکیب و مخلوط کردن در انواع آزمایشات است.از شیکر های آزمایشگاهی برای مخلوط کردن ، هم زدن و ترکیب محلول های و مایعات و نیز انجام آزمایشات استفاده می شود و در واقع شیکر آزمایشگاهی یک سرعت دهنده و کاتالیزور در تحریک واکنش ها در سطوح مولکولی مواد می باشد. اخیرا به جای آن از همزن مغناطیسی نیز در آزمایشات برای هم زدن و ترکیب مایعات استفده می گردد

ترجمه مقاله با ترجمانو

این روزها مقاله نویسی و تولید محتوا یکی از مهمترین ارکان هر بیزنسی است.گفته ی بیل گیتس – موسس شرکت مایکروسافت – در ارتباط با تولید محتوا و مقاله نویسی هر روز بیشتر از دیروز خودش را نشان میدهد.او در یکی از گفته هایش محتوا را پادشاه خوانده بود که این روز ها به درستی حرفش بیشتر پی میریم.

تولید محتوا صرفا برای موضوعات تجاری نیست و گسترش بیشتری دارد.محتوا برای دانشجویان و محققین نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.هرچه تولید محتوای علمی یک استاد یا دانشجو بیشتر باشد جایگاه بهتری در زمینه ی کاری خود پیدا میکند.

اما راه های تولید محتوا متفاوت است.مهمترین و بهتر بگوییم محبوب ترین روش مقاله نویسی ترجمه مقاله است.موضوع بحث ما در این مقاله نیز همین موضوع است؛ترجمه مقاله!

ترجمه مقاله با ترجمانو

ضرورت مقاله نویسی

در ابتدای همین متن نیز به ضرورت تولید محتوا و نوشتن مقاله پرداختیم.اما در ادامه به این موضوع به طور مفصل تر میپردازیم.

یکی از مهمترین راه های انتقال تجربه نوشتن است.مقاله نویسی یکی از محبوب ترین نحوه های آموزش و انتقال دانش است.اما چرا نوشتن مقالات تا این اندازه در میان همه محبوب شده است؟

در مقاله شما میتوانید چکیده ای از دستاورد های خود را بنویسید.ایده های خود را نشر بدهید،برای خود و یا محصول و یا حتی شرکت خود برند سازی کنید و حتی به کسب درآمد بپردازید.

ما پیش از این گفتیم محبوب ترین روش تولید محتوا و مقاله نویسی ترجمه مقاله است.حالا سوال اینجاست؛ما چرا باید از طریق ترجمه به تولید محتوا بپردازیم؟

ضرورت ترجمه مقاله

متخصصین یک کشور یا یک زبان طبیعتا نمیتوانند به تمام علم یک حیطه ی کاری دست پیدا کنند.همچنین اکثریت افراد متخصص برای انتشار دستاورد های جدید خود از زبان جهانی یعنی زبان انگلیسی استفاده میکنند.اگر مخاطبین شما ایرانی باشند و قصد تولید محتوا برای ایشان داشته باشید،اینجاست که ضرورت ترجمه مقاله خود را نشان میدهد.

ترجمه در کنار مزایایی که دارد، ایراداتی نیز دارد.به طور مثال یکی از ایرادات آن این است که نویسنده ی مطلب اصلی بر اساس سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی خود یک مقاله را تولید میکند و این میتواند در صورت ترجمه ی بی دقت متن بی کیفیتی را تولید کند.

به طور مثال یک نویسنده ی آمریکایی برای مفهوم کردن متن خود از نمونه هایی که در شهر نیویورک اتفاق می افتد مثال میزند.مترجم مقاله باید به این موارد دقت کند تا درک محتوا برای کاربر جدید سخت نباشد.به همین جهت در ترجمه تخصصی مقاله باید به نحوه ی ترجمه نیز دقت شود.پس سوالی که در اینجا پیش می آید این است که راه های ترجمه چیست؟

راه های تولید محتوای ترجمه شده

1 – خودمان دست به کار شویم

اگر به زبان مبدا مقاله و محتوا تسلط دارید و به خوبی میتوانید مفهوم یک مقاله را به زبان دیگری منتقل کنید،پس بهترین کار این است که خودتان کار را آغاز کنید.اما در بسیاری از موارد به دلایل مختلف حتی در صورتی که خودتان به زبان مبدا مسلط باشید مجبورید از سایر روش ها استفاده کنید.پس با ما همراه باشید تا این روش ها را به شما معرفی کنیم.

2- مترجم های آنلاین و موتورهای جستجو (بینگ، گوگل،یاندکس و …)

در گذشته یکی از بدترین انواع ترجمه ها ترجمه با استفاده از این ابزارهای آنلاین بود.امروزه اما بهترین و محبوب ترین نوع آن یعنی گوگل ترنسلیت پیشرفت بزرگی داشته است و تا حد زیادی در ترجمه مقاله موفق عمل میکند.البته در این راه کاربران هر زبان به گوگل کمک بسیاری کرده اند که همین موضوع گوگل ترنسلیت را از رقبای خود چندین قدم پیش انداخته است.

هرچند پیشرفت های مترجم گوگل تا حد زیادی شامل حال زبان فارسی نیز شده است، اما همچنان تا رسیدن به مرحله ی عالی فاصله ی زیادی دارد.قدرت گوگل بیشتر در زمینه ی زبان های لاتین است و در زبان های حوزه ی خلیج فارس مثل عربی و فارسی خیلی موفق نیست.

در مورد سایر مترجم های آنلاین و رقبای گوگل نیز باید گفت که اگر گوگل با لغت عالی فاصله دارند، آن ها با لغت بد نبودن فاصله ی زیادی دارند.خیلی از مترجم ها حتی از خود گوگل کمک میگیرند و تنها ظاهر صفحات خود را تغییر داده اند.

با این تفاسیر اگر شما مقاله و یا محتوای ارزشمندی دارید که برایتان رضایت کاربر اهمیت دارد استفاده از مترجم های آنلاین و اتوماتیک خیلی ارزشمند نیست.

3- سپردن ترجمه به شرکت های فعال در این زمینه

در حوزه ترجمه مقاله شرکت های زیادی فعال هستند.این شرکت ها با استفاده از افراد با تجربه در این زمینه به شما بهترین قیمت ها را پیشنهاد میدهند.اگر از طریق شرکت های معتبر اقدام کنید خیالتان بابت ترجمه مناسب راحت است.اما مشکل همینجاست؛ پیدا کردن شرکت معتبر که وقت و هزینه ی شما را هدر ندهد با توجه به تعدد رقبا اندکی سخت است.اما نگران نباشید.ما اینجاییم تا شما را در جهت پیدا کردن بهترین وب سایت و شرکت فعال در حوزه ی ترجمه راهنمایی کنیم.

وب سایت سفارش ترجمه مقاله ترجمانو

هدف کار این وب سایت از شعار آن پیداست؛ سخت میشه یه مترجم خوب پیدا کرد.این وب سایت به بزرگترین مشکل کاربران پرداخته است و به شدت هم در رفع آن موفق بوده است.

در این وب سایت تعداد زیادی از مترجمین با رزومه های قدرتمند آماده ی ترجمه ی محتوای مد نظر شما در کمترین زمان ممکن هستند.کیفیت بالا در این شرکت یک اصل اساسی است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که ترجمانو را از سایر رقبا متمایز میکند، اعتماد شرکت های بزرگ به این وب سایت است.افراد و ارگان هایی که به این وب سایت اعتماد کرده اند خود نشان دهنده ی کیفیت کار تولید محتوا و ترجمه ی این وب سایت است.

یکی از معضلات کار در ایران عدم پشتیبانی درست و به جا از سوی بسیاری از شرکت ها و وب سایت هاست.اما ترجمانو با پشتیبانی شبانه روزی خود این مشکل را نیز حل نموده است.همین موضوعات باعث شده تا هیچ مشتری از این وب سایت ناراضی نباشد و رضایت حداکثری که شرط اصلی این شرکت است را به دست بیاورد.

پیشنهاد میکنیم از این به بعد در مواقعی که به ترجمه نیاز داشتید،سری هم به ترجمانو بزنید.ممنون از توجه شما!

 

منبع: https://www.asriran.com

دانلود مقاله : انتخاب بهترین ژورنال برای ارسال مقاله

بدون دانستن منطقه دقیق مطالعه شما ، ارائه چنین پیشنهادی دشوار خواهد بود. همچنین ، همانطور که مطالعه خود را به خوبی می شناسید و همچنین نوع ژورنالی را که می خواهید در آن منتشر کنید ، بهتر است چنین ژورنالی را شناسایی کنید. با این وجود ، ما می توانیم برخی از پیشنهادات را برای کمک به شما در شروع کار ارائه دهیم.

اول از همه ، در اینجا یک منبع عالی برای کمک به شما در شناسایی یک ژورنال مربوطه آورده شده است: نحوه انتخاب ژورنال ها برای ارسال مقاله
با استفاده از اشاره گرها در منابع فوق ، می توانید پایگاه داده های مربوطه (مانند وب علوم ، Scopus ، Scimago ، و فهرست ژورنال های دسترسی آزاد) را جستجو کنید تا یک ژورنال مناسب را شناسایی کنید.
از آنجا که ژورنال های دسترسی آزاد (OA) و انتشار سریع به طور معمول سریعتر از مجلات استاندارد ، مبتنی بر اشتراکت منتشر می شوند ، در اینجا چندین منبع برای کمک به شما در انتخاب درست این ژورنالها آورده شده است:
نکاتی درباره انتخاب یک مجله معتبر دسترسی آزاد
لیستی از مجلات و ناشران که انتشار سریع ارائه می دهند
با این حال ، شما همچنین باید از ژورنال های شکارچی آگاه باشید ، که سریعتر انتشار مقالات را انجام می دهند اما هیچ گونه چکی را تضمین نمی کنند (زیرا آنها معمولاً یک بررسی همتا را انجام نمی دهند) ، و به همین دلیل مشروعیت مقاله را به خطر می اندازند. در اینجا یک لیست چک برای جلوگیری از انتشار در یک مجله جعلی وجود دارد: لیست چک 10 نکته برای شناسایی ناشران درنده
در صورت لزوم ، می توانید از خدمات انتخاب ژورنال ما نیز بهره مند شوید: Selection Journal Selection
در حالی که عوامل فوق در مجله قرار دارند ، همچنین موارد بسیاری وجود دارد که می توانید به عنوان نویسنده برای انتشار سریعتر مقاله خود انجام دهید ، مانند تضمین یک پیش نویس عالی عالی و داشتن یک بسته ارائه عالی. در اینجا منابع مرتبط با این عوامل ذکر شده است:
چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله خود انتقال دهید
ملزومات یک نسخه خطی خوب
http://tinyurl.com/sfa7nwb
https://rebrand.ly/5bnfnih
https://bit.ly/2UDpLK3
https://xip.li/sopn7i
https://is.gd/UmD2ko
https://v.gd/TER418
https://v.ht/OIAn
https://plink.ir/REgrq
https://u.nu/0n5co
https://clck.ru/MnxqZ
http://ulvis.net/WJOu
https://cutt.ly/StId5So
https://shrtco.de/TSzYl
http://tny.im/o8mpe
https://is.gd/httpsiranpaperir_89302

http://raboninco.com/6dHr

https://pastein.ru/l/Ad2

http://inx.lv/dM33

http://linky.nu/sa8IfLS

http://gmy.su/:H93fb

https://tinyurl.com/httpsiranpaperir96209

https://ux.nu/XcFrV

https://kmk.party/852955

http://chilp.it/6294ecd

http://9en.us/OXEM4

http://alturl.com/ewegh

http://alturl.com/xiypq

http://ulvis.net/httpsiranpaperir58696

http://shorl.com/grupigrekytihu

https://cutt.us/httpsiranpaperir10201

http://dstats.net/fwd/xvhs1k

https://surl.me/4hrz

https://u.to/Eab2Fw

http://ito.mx/MlnS

http://gg.gg/httpsiranpaperir93747

https://ouo.io/YFsIdM

https://3le.ru/pmPt

https://tinylink.in/httpsiranpaperir9782

http://ptiturl.com/?id=e236ec

https://seomafia.net/httpsiranpaperir74354

https://soo.gd//httpsiranpaperir33367

https://v.gd/httpsiranpaperir_57436

http://merky.de/rnpprr

http://nowlinks.net/LGhMWm

http://teil.cc/M-Cjv

http://tw.gs/Yzx9Aym

http://yy7.com/httpsiranpaperir90375

http://0rz.tw/yDoZA

http://filoops.info/?S*28723

http://ity.im/tjlz8

http://alturl.com/ctu6j

http://www.zingby.com/uss/Httpsiranpaperir992785/

http://www.fanjunsky.com/urlredirect.php?go=https://iranpaper.ir/

http://www.wanqingsun.com/urlredirect.php?go=https://iranpaper.ir/

http://www.suomenymparistopalvelu.fi/joulutervehdys2013/index.php?url=https://iranpaper.ir/

https://www.sfwater.org/redirect.aspx?url=https://iranpaper.ir/

http://gmy.su/:vA3fb

https://pastein.ru/l/2k2

http://shorl.com/hyvygramutigri

https://kmk.party/853043

https://tinyurl.com/y5mgbmgd

http://alturl.com/friuy

http://nowlinks.net/QfK1CV

http://ulvis.net/34537

https://soo.gd//56013

http://alturl.com/xgkx7

http://yy7.com/10777

https://tinilink.com/861663

https://seomafia.net/96032

http://ito.mx/Mlob

http://linky.nu/6zzoSR

http://filoops.info/?S*078c3

https://is.gd/_93023

http://ity.im/vAazk

http://www.4-short.info/_8437632

http://mychat.fun/_2004488

http://url.hideon.fr/_3459191

http://alturl.com/35tuz

http://beardown.ca/ts/_380670

http://jumps2.me/_43892

http://www.zingby.com/uss/397020/

https://7civil.com/short/?_656841

https://x2b.nl/93325

https://fw.ax/uvj28

http://thepriceart.com/s/802783

http://x.topfunk.de/991412

http://jay.ke/827415

https://a.redtech.mx/892673

http://yourls.gracenetwork.xyz/340118

http://www.niklasschneider.com/675862

http://lnk.modebyesteban.com/941253

https://miii.net/get/625289

http://oni.med.br/749446

http://fncll.org/go/706912

http://u.ohak.eu/147459

https://esq2u.com/590034

https://855url.pw/221776

http://wedo.love/94108

https://00.japan.gr.jp/647828

https://links.decorksa.com/956524

http://linkwiner.com/526601

http://url.edk.se/986637

http://tomforprez.com/852572

http://nearlyknew.online/330718

https://url.data-rocket.com/328525

http://url.spacenews.in/55920

http://embumaker.com.br/474692

http://c.est.moe/287304

http://var.lu/255328

http://systemscompanypy.com/manejourl/400144

http://www.mrho.net/249771

http://www.mun-trofa.pt/bookmarks/501792

http://photoface.es/hook/775486

http://www.balong.tv/211232

https://flxv.ml/490288

http://n2s.one/86572

http://queryfull.com/link/904966

http://trexlerworks.muhlenberg.edu/426235

http://url.urbanculture.in/rickroll

http://molndal.net/641647

http://minlnk.me/578665

https://yourls.daniellynds.com/323223

http://view-free.info/620700

https://dafv.fish/952742

http://www.kuelsen.de/yourls/136005

http://fortunadekorasibalon.com/847170

https://s.abovopro.com/300255

https://tatuaze.net.pl/u/640262

http://bobh.co/867784

http://cortalo.net/616192

http://tvc.in/408825

https://shrt.cf/660144

http://url.depretz.com/527731

http://www.visit.support/224818

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/urls/977291

http://akimov.esy.es/121049

http://egopvp.com/s/269077

http://talim.online/238534

http://techmaniac.in/short/655971

http://www.3rdstreet.tv/rdir/220076

https://mys.pw/678144

https://link.wfgz.de/599482

http://w.gelitin.net/827190

http://p3u.cn/103417

http://gemmausa.net/519931

https://s.4paste.xyz/494005

https://420.bio/764264

http://1z.vc/291209

http://linkandblink.com/53868

http://1402.shrurl.co/934867

http://urlnya.xyz/183130

http://2910.fxsignalz.info/231179

https://puu.la/871806

https://1077.co/559398

http://www.turlt.com/448672

http://www.link20.site/291479

https://fmr.fm/739857

http://shsh.link/226593

http://urlshortner.moviefighter.net/934413

https://swi.li/126294

http://www.fullreports.net/388786

http://readmore.fun/183784

http://webta.co/54136

https://893url.com/86098

http://detudo.esy.es/376950

http://corta.co/710905

https://www.kjerulf.dev/l/165356

http://click2.surf/266235

https://dk-ls.tk/859827

https://cisn.xyz/238684

https://fmfgds.com/kaw+

http://bitly.ws/show/87JQ

http://wq.lt/KypK2

http://ineturl.com/bvuSy

http://slnk.info/71bwv